Arkistot kuukauden mukaan: joulukuu 2014

Riistaseminaari 27.11.2014

Meton yhteyspäällikkö Tiina Eklund järjesti metsäalan ammattilaisille ja opiskelijoille riistaseminaarin Evolla torstaina 27.11.2014. TAMKista seminaariin kansainvälisiä riista-asiantuntijoita lähti kuulemaan kuusi metsäopiskelijaa.

Tiina mainitsi tervetulopuheessaan, että riistatietoutta metsäammattilaisten keskuudessa tulisi lisätä, ja siksi hän onkin aktiivisesti mukana järjestämässä opiskelijoille riista-aiheisia tapahtumia. Hän painotti, että riistanhoito on osa metsänhoitoa, ja riistan elinolosuhteet voidaan ottaa huomioon metsänhoitotoimenpiteissä ilman merkittäviä taloudellisia tappioita.Andreskuva1  Andres Lillemäen lennokas puheenvuoro oli virkistävä avaus seminaarille.

Seminaarin ensimmäinen puhuja oli virolainen Andres Lillemäe, joka toimii Viron Metsästäjäliiton varatoiminnanjohtajana. Hän kertoi sujuvalla suomen kielellä metsästyksestä Virossa. Hän paneutui metsästyksen etiikkaan ja kävi läpi virolaiset metsästyksen hyvät tavat, joissa oli omat pykälänsä muun muassa niin luonnon kuin riistan arvostuksesta ja arvon mukaisesta kohtelusta, metsästyksen käytännöistä kuten ampumisesta ja saaliin käsittelystä sekä koiran käytöstä metsästyksessä. Tärkein asia muistaa on, että eläimelle täytyy antaa mahdollisuus elää.

Janiskuva2Jãnis Baumanis kertoi riistakantojen kehityksestä valikoivan metsästyksen avulla.

Lounastauon jälkeen tohtori Jãnis Baumanis, Latvian Metsästäjäliiton puheenjohtaja, luennoi englanniksi riistapopulaation rakenteesta sekä valikoivasta metsästyksestä. Hän vertasi vääränlaista metsästystä sotaan: naiset ja lapset säästyvät, ja lisääntymiskelpoiset miehet tapetaan. Ja jotain on tehtävä, jotta tilanne paranee. Hän painotti, että valikoivassa metsästyksessä ei ole kyse kiellosta ”don’t shoot”, vaan kehoituksesta ”think about what you shoot”.

Viimeinen puhuja oli Evolta aikanaan metsätalousinsinööriksi valmistunut kansainvälinen trofeetuomari Veli Lappalainen. Hän kertoi trofeiden mittauksesta ja siitä, mitä trofeet kertovat riistakannasta ja sen hoidosta. Myös hän painotti puheenvuorossaan valikoivan metsästyksen merkitystä riistakannan hoidossa. Lopuksi seminaariyleisöllä oli mahdollisuus tuoda omia trofeitaan Velin ja Andresin mitattavaksi ja arvioitavaksi.

sarvikuva3Veli ja Andres mittasivat nämä metsäpeuran sarvet kultamitalin arvoisiksi.

Teksti ja kuvat: Krista Katajainen