MTK:n metsäpolitiikan seminaari Vantaalla

Metsätalouden kolmannen vuoden opiskelijat osallistuivat 25.−26.3. Vantaan Tiedekeskus Heurekassa järjestettyyn MTK:n metsäpolitiikan seminaariin. Seminaariin osallistui metsätalouden opiskelijoita ympäri Suomen, joten se tarjosi myös hyvän tilaisuuden verkostoitumiselle. Seminaarin tavoitteena oli esitellä MTK:n toimintaa ja puhua ajankohtaisista metsäpoliittisista kysymyksistä. MTK:n toiminnan tunteminen on tärkeää varsinkin nyt, kun lakiuudistuksen myötä metsänhoitoyhdistykset ovat osa

MTK, eli Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ajaa maanviljelijöiden, maaseutu-yrittäjien ja metsänomistajien asiaa niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainväli-sestikin. MTK on vahvasti mukana puolustamassa jäseniensä etua mm. lainsäädäntöä laadittaessa tai mietittäessä metsätalouden tukia ja verotusta. Viime vuosina metsä-taloutta ohjailevaa lainsäädäntöä onkin muutettu monin tavoin, ja MTK on ollut aktii-visesti mukana uusia lakeja laadittaessa.4uusiKuvateksti: Tarjolla oli paljon ajankohtaista tietoa myös esitteinä

Seminaarissa kuultiin monia esiintyjiä suoraan metsäpolitiikan ytimestä; esiintyjinä olivat mm. Maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosaston ylijohtaja Juha Ojala, MTK:n kehitysjohtaja Markus Lassheikki, MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen sekä MTK:n tutkimusjohtaja Erno Järvinen. Mielenkiintoista keskustelua tarjosi myös paneelikes-kustelu, johon oli koottu edustajia mm. MTK:sta, Metsäteollisuus ry:stä sekä WWF:ltä.

3uusiKuvateksti: Seminaari järjestettiin Heurekan auditoriossa

Tapahtumassa ainakin itselleni uutta oli niin kutsuttu sosiaalinen seinä, eli keskustelu-palsta, jolle yleisö sai tekstiviesteillä lähettää kysymyksiä ja kommentteja aiheeseen liittyen. Aluksi hieman epäilin mahtaako kyseinen järjestelmä toimia, mutta loppujen lopuksi se toimi yllättävän hyvin. Välillä kysymyksiä suorastaan sateli eikä kaikkia pystytty millään käsittelemään, mikä oli hyvin harmillista. Kommenteista ja kysymyksistä kuitenkin huomasi selkeästi, että opiskelijat seuraavat tarkasti aikaansa ja ovat kiinnostuneita siitä, minne metsäala on menossa. Kenellekään ei kuitenkaan taida tulla yllätyksenä, ettei asiattomilta ja aiheeseen kuulumattomiltakaan viesteiltä täysin säästytty. Toisaalta toivathan ne viihdettä, ainakin yleisölle…

Seminaarissa keskeisiksi aiheiksi nousivat mm. biotalouden nousu, puun riittävyys uusien investointien tullessa, ainespuun käyttö energiantuotannossa, sertifiointi sekä erilaiset suojeluhankkeet. Biotaloudesta povataan metsäalan pelastusta ja Suomeen onkin todennäköisesti tulossa lähitulevaisuudessa suuria investointeja, ja puun kysyntä tulee kasvamaan. Kun puun merkitys energian tuotannossa kasvaa samaan aikaan, on puun riittävyydestä oltu huolissaan. Uusien VMI-tietojen mukaan puuta kuitenkin riittää. Erimielisyyksiä kirvoittaa kuitenkin kysymys siitä, onko ainespuuta järkevää ohjata polttoon ja energiantuotantoon.

5uusiKuvateksti: Esitelmät tarjosivat keskustelunaihetta myös väliajoille

Positiivisena asiana meille alan opiskelijoille on, että ainakin MTK:n usko metsäalan tulevaisuuteen ja työllistävyyteen on vankka. Paperin kysynnän laskun myötä monet ehtivät jo pelätä metsätalouden olevan auringonlaskun ala, mutta biotalouden nousu ja uudet innovaatiot sekä uusiutuvan energian merkitys ovat luoneet metsäalalle aivan uusia mahdollisuuksia. Näyttää siltä, ettei metsien merkitys Suomelle ole ainakaan vähene-mässä, mutta kohteet jonne puu lopulta päätyy, tulevat muuttumaan.

2 uusi MTK:ta.Kuvateksti: Vapaa illanvietto tarjosi hyvän mahdollisuuden verkostoitumiselle

Teksti ja kuvat:   Satu Koivisto 12IM

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *