Jatkuvan kasvatuksen salat auki

Metsäneuvontapäivä Niihamassa

Kolmannen vuoden metsätalousinsinööriopiskelijoina järjestimme 22.4.2017 Tampereen seudun metsänomistajille metsäneuvontapäivän Niihaman majan lähiympäristössä. Koulutuspäivä tarjosi metsänomistajille tietoiskuja ja havainnollistavia esimerkkejä eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatuksesta sekä sen luomista mahdollisuuksista. Aihe valittiin metsänomistajien toiveiden perusteella. Tapahtuma oli maksuton, ja se keräsikin mukavasti väkeä paikalle.

Olimme suunnitelleet kolme rastia. Aihealueita rasteilla olivat muun muassa erirakenteiskasvatuksen perusasioiden läpikäyminen, johon kuului esimerkiksi termien ja lakiasioiden avaaminen sekä menetelmän hyödyistä ja uhkista kertominen. Toisella rastilla haluttiin avata tarkemmin erirakenteiskasvatusta vaihtoehtona metsänkäsittelylle. Kolmannella rastilla opittiin tunnistamaan sopivia kohteita erirakenteiskasvatukselle.

Perusasiat

Perusasiat haltuun rastilla yksi

Ykkösrastille osui järveltä tuuli, ja ensimmäisen osion päätteeksi Lotta veti taukojumpan koko porukalle. Näin saatiin veri kiertämään ja nivelet notkeiksi ja pystyttiin siirtymään rastille numero kaksi.

Taukojumppaa

Taukojumppaa

Rastilla kaksi tarkasteltiin erirakenteiskasvatuksen monimuotoisuuspiirteitä, menetelmään sisältyviä riskejä sekä taloudellisia seuraamuksia ja maisemallisia seikkoja. Eri-ikäisen metsän kasvatuksessa suositaan ja hyödynnetään alikasvoksia, jotka ovat tärkeitä suojapaikkoja lähes kaikille riistalajeille, erityisesti metsäkanalinnuille. Merkittävä osa metsänomistajista on kiinnostunut käyttämään erirakenteista metsän kasvattamista ainakin osassa metsiään.

Metsänomistajille jaettiin tietoiskuja sekä esitettiin kysymyksiä puolin ja toisin. Aiheet selvästikin askarruttivat ja kiinnostivat. Oli hienoa, että keskustelua syntyi. Rastilla käytiin läpi myös erirakenteisen metsänkasvatuksen riskejä, joita ovat juurikääpä, ilmastolliset riskit ja korjuuvauriot. Erirakenteiseen kasvatukseen liittyy tasarakenteista kasvatusta enemmän epävarmuustekijöitä ja mahdollisia riskejä ja ongelmakohtia.

Riskien ja monimuotoisuus-seikkojen lisäksi rastilla käsiteltiin myös erirakenteiskasvatuksen taloudellisia seuraamuksia. Metsänomistajat olivat kiinnostuneita erirakenteiskasvatuksen taloudellisista yksityiskohdista, ja rastilla käytiinkin läpi kasvatusmenetelmien vertailua 65 vuoden kasvatuskaudella.

Kakkosrasti

Kakkosrastin kaksijaksoinen metsä ja tuhdisti tietoa

Kolmosrastilla metsänomistajat jaettiin kahteen ryhmään. Toiminnalliset rastit kruunasivat hienon päivän, ja keskustelu oli vilkasta. Kohteella tutustuttiin Pirkanmaan kuusikoissa tuhoja tekevään juurikääpään sekä laskettiin taimia. Luontainen taimettuminen on ehdoton edellytys päivän teemana olevan menetelmän onnistumiselle. Toinen ryhmä tutustui samaan aikaan esimerkkileimikkoon. Puut oli nauhoitettu niin, että metsänomistajille pystyttiin havainnollistamaan leimikkoon jäävät, kasvatettavat puut sekä luonnonhoidollisesti säästettävät puut. Relaskooppi ja pohjapinta-ala tulivat tutuiksi, kun metsänomistajat pääsivät tarkastelemaan jäävien puiden pohjapinta-alaa.

Oikukas sää ilmoitteli itsestään räntäsateen muodossa viimeisen tunnin aikana, mutta onneksi ei tullut kuin pari pientä kuuroa.

Juurikääpä

Juurikäävän itiöemä ihmettelyä livenä

Mallileimikkoa

Mallileimikkoa ja taimien laskentaa

Kolmosrastilta suunnattiin takaisin lähtöpisteelle, missä pääsi tankkaamaan lämmintä kahvia ja makkaraa. Summa summarum: sekä kouluttajat että koulutettavat olivat erittäin tyytyväisiä päivään.

Teksti ja kuvat: Maarit Kallio, 15AIM

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *