Aihearkisto: yhteismetsä

Yhteismetsätilaisuus ammattikorkeakoululla

Pirkanmaan metsäkeskuksen Ryskettä metsiin -hanke ja Maanmittauslaitos järjestivät helmikuun alkupuolella Tampereen ammattikorkeakoululla tiedotustilaisuuden yhteismetsistä. Metsätalouden koulutusohjelman toisen vuosikurssi opiskelijat vastasivat opastuksesta, mutta osallistuivat myös itse tilaisuuteen. Aihepiiriltään se sopikin hyvin kyseisen ryhmän opinto-ohjelmaan, sillä he olivat vastikään opiskelleet metsänomistajuuteen liittyviä asioita ja pääsivät täten osallistumaan metsänomistajille tarkoitettuun neuvontatilaisuuteen.

Päivän ohjelmassa perehdyttiin ensin yhteismetsään ja sen perustamiseen liittyviin seikkoihin. Maanmittaustoimiston edustaja kertoi yhteismetsään liittyvistä tilusjärjestelyistä ja lopussa oli varattu aikaa yhteismetsistä saaduille kokemuksille sekä kuultiin metsäkeskuksen roolista yhteismetsälain valvojana.

Tilaisuus sujui hyvin ja se kokosi TAMKiin kiinnostunutta ja keskustelevaa yleisöä.


Teksti: Eeva Sundström